• Filter
  • Alle
  • Ejerskifte
  • Globalisering
  • Ledelse
  • Sundhed
  • Vækst

Topchefens Agenda 2017+

”Det eneste konstante er forandring!” Det udsagn har vi nok alle hørt en del gange i de senere år, men aldrig har det været mere sandt. Verden omkring os udvikler sig i rasende hast. Ikke alt desværre til det bedre. Du har sikkert selv din...

Virksomhedens vækst afhænger af lederens vækst

Som leder fokuserer man på sine medarbejders udvikling og vækst, men glemmer måske ofte at udvikle sig selv. Men hvordan skal man kunne udvikle sin organisation og sine medarbejdere, hvis man ikke udvikler sig selv? Piet Hein var en dansk digter, forfatter, opfinder, matematiker og verdensborger. Og han...

Tillid virker som gødning

Tillid i relationer virker som gødning for personlig og organisatorisk udvikling. Men som leder skal du være opmærksom på, at den tillidsfulde og professionelle relation ikke bliver til et venskab, der påvirker dine beslutninger, så du kommer til at vægte personlige hensyn højere end virksomhedens...

Personlig og privat i ledelse

En leder øger sin gennemslagskraft ved at være personlig, men samtidig bør man undgå at gå over linjen til at være privat. Hvordan finder man denne balance? Det er en sen eftermiddagstime i Stockholm i januar 1997. Min familie og jeg bor i Stockholm. Vi er...

Det grænseløse arbejdsliv

Da vi var børn var der for vores forældre en klar adskillelse mellem arbejdsliv og privatliv. Det var transporten fra arbejde til hjem. Når man forlod arbejdet, så havde man lukket arkivskabet, ringbindene var sat på plads og skrivebordet ryddet. Dagens arbejde var gjort, nu...

Stærkere sammen end hver for sig

En kæde er aldrig stærkere end det svageste led. Hvordan kan vi skabe en organisation, hvor hvert led bliver stærkere, fordi det er koblet sammen med de andre led? Dette er at få en organisation til at yde sit allerbedste. Det kræver ikke alene, at...

5 skarpe om bestyrelsens rolle

I de senere år har vi set en tendens til, at bestyrelsen er rykket tættere på virksomheden. Hvor der tidligere var monolog, forventer og ønsker direktionen i dag større grad af dialog med bestyrelsen. Det stiller nye krav til bestyrelsesmedlemmerne, og i et interview til...

Virksomhedskultur i hverdagen

Hvad er kultur? Når man tjekker Wikipedia, får man følgende svar: Ordet kultur er latin og betyder "det dyrkede" i modsætning til ordet natur, som betyder "det fødte". Kultur kan defineres som den ikke-genetiske videreførelse af adfærd til en ny generation. Dermed kan man vel definere...

Er du paranoid nok?

Paranoia! Personligt ønsker jeg absolut ikke at lide af forfølgelsesvanvid. Det må jo være strækkeligt hele tiden at tro, at der er nogen efter en – vel og mærke nogen, som vil dig det ondt. I erhvervslivet er det dog anderledes, her skal vi være...

KAN bringer dig længere end SKAL

I december døde en af vor tids største ledere, Nelson Mandela. Mandela vil leve videre i vores hjerter, og vi vil stadig kunne lære en masse fra ham, blandt andet om mod, vilje, lederskab og kommunikation. Mandela havde en klar mission – at stoppe apartheid,...

Det kræver sin mand at bevare barnet i sig selv

"Det kræver sin mand at bevare barnet i sig selv", sådan stod der på fødselsdagskortet fra gode venner til min 50 års fødselsdag, da de forærede mig et strategispil. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi som voksne husker at lege og have det sjovt....

Du behøver ikke tale for at blive set

"Jens, du behøver ikke tale for at blive set". Det er efterhånden mange år siden, jeg fik dette råd, som nok er det bedste, jeg nogensinde har fået. I en artikel på lederne.dk kan du læse mere om, hvordan jeg ved at lytte mere har skabt...

Lederen som rejseleder

Rejselederen er et fremragende eksempel på rollen som leder. For som leder skal du sørge for, at få folk med, gøre det klart, hvor turen går hen og i øvrigt sikre, at alle bidrager aktivt til den fælles rejse samt får en god oplevelse undervejs. For...

Blot dine svagheder

Selvindsigt og selverkendelse er vigtigt for at være en god leder. Når du er bevidst om og tør fortælle andre om dine svagheder, kan du afværge dine omgivelsers fejlfortolkning af din adfærd. For når du som leder er eksplicit om dine sårbarheder, så ved dine...

Money talks

Vi lever i en verden, der bliver tættere og tættere økonomisk forbundet. Det rejser store spørgsmål som eksempelvis: Er USA og Kina fremtidens magtpoler? Hvor står Europa i den globale vækst? Og kan Danmark sikre en global konkurrenceposition ved udelukkende at satse på udvikling og...

Vækst når forandring er den eneste konstant

I Danmark har vi efterhånden accepteret, at vi er out cost’ed - at det er billigere at producere i andre lande. Det er kun i Norge, at produktionsomkostninger er højere end i Danmark. Men kan det tænkes, at vi også bliver out innovated? Kommer det...

Kunsten at blive valgt som leder

Chefer bliver udnævnt og ledere bliver udvalgt. At være chef kræver blot, at en person peger på dig, mens det at blive udnævnt til leder kræver at flere vælger at følge dig. Og verden har brug for lederskab mere end nogensinde. Ikke mindst på grund af...

Vækst i toplinjen

Når vi skal vækste, så skal vi evne at sætte os i kundens sted. Vi skal selvfølgelig lytte til kundernes behov, men for mig er det også vigtigt, at vi evner at finde ud af, hvad kunderne skal have, før de selv ved det. Apple...

Farvel til firmaet

Når man i dagligdagen har travlt med at drive sin virksomhed, og når det iøvrigt går godt derudaf, kan det være en udfordring at tænke på og forberede et ejerskifte i god tid. Men der er meget på spil, alt lige fra følelser til finanser,...

Ledelse er mål, mening og tillid

Aldrig før har verden haft så stort behov for lederskab: En global økonomisk krise hærger. Verdens afhængighed af fossile brændstoffer er en sikkerhedsrisiko, fordi der kæmpes om energikilderne, som bliver stadig mindre. Klimaforandringer og truende miljøkatastrofer. Store flygtningestrømme.  Så det er sådan set bare at...

Kunsten at finde balancen

Engang krævede virksomhedsledere blot mere af medarbejderne, når de var i krise. Jo mere de ansatte kunne yde for samme løn, desto mere effektiv ville forretningen blive, lød rationalet. I dag ved vi, at det er en farlig tankegang. Stressede medarbejdere, der oplever, at mer’ vil have...

En fremmed er en ven, du ikke har mødt endnu

Min tid som chef for Microsofts salgsstyrke i USA gav mig erfaringer og forståelse for, hvad man skal være opmærksom på, når man har at gøre med ledelse i multikulturelle virksomheder. Jeg lærte bl.a., at man skal være meget tydelig og omhyggelig i sin kommunikation...

Mangel på tid er et grundvilkår

Der er ikke tid nok. Det er et grundvilkår. Ikke bare for mig, men for rigtig mange mennesker. Planlægning og prioritering mellem arbejde, fritid, venner og familie er en udfordring, som jeg tror, de fleste kender til. En udfordring, der ikke bliver mindre af, at...