Samfundsengagement

Jeg har en interesse for og en lyst til at engagere mig i samfundsudviklingen. I det store billede kan vi måske ofte føle, at vores indsats ikke gør nogen forskel, men som Gandhi har sagt: “Whatever you do will be insignificant, but it is very important that you do it.”

Gennem tiden har jeg deltaget i skiftende regeringers tænketanke – bl.a. Vækstforum. Jeg er glad for, at jeg har haft mulighed for at deltage i dette arbejde, da Danmarks fortsatte velfærd og fremgang ligger mig stærkt på sinde.

I Danmark som i resten af verden er menneskers helbred, sundhed og velbefindende vigtige emner. Vi kæmper stadig med hjertekarsygdomme og den forfærdelige sygdom kræft, som begge er sygdomme, jeg har haft meget tæt inde på livet. Det er med stor interesse og ægte engagement, at jeg støtter op om det meget vigtige arbejde i Hjerteforeningen og i Kræftens Bekæmpelse.

Endelig er vores globale klimaudfordringer i mine øjne et større problem, end vi tør indrømme. Jeg er derfor glad for at kunne hjælpe mindre cleantech-opstartsvirksomheder med at udvikle deres koncept og forretning.

Du kan her på siderne læse om nogle af de projekter og virksomheder, hvor jeg med ønsket om at bidrage til en bæredygtig udvikling, har valgt at lægge mine kræfter og mit samfundsengagement.