Rådgivning

Ved siden af bestyrelsesarbejdet, som jeg primært er optaget af, laver jeg en smule konsulent- og rådgivningsarbejde. Det sker, når der er nogle udfordringer, personer eller virksomheder, der er særlig spændende for mig at arbejde sammen med og i tilfælde, hvor jeg mener, jeg kan bidrage til en positiv forskel. Altså, når jeg simpelthen har svært ved at lade være.

Jeg har eksempelvis rådgivet og fungeret som mentor for flere topledere, når de har stået et sted i deres karriere, hvor de har været klar til det næste skridt, og har haft brug for råd og sparring. Ligesom jeg har stillet op til strategisk sparring for virksomheder, der har haft nogle klare visioner, men brug for hjælp til at udvikle deres koncept, struktur og forretningsplaner.

Det sker ofte, at mit rådgivningsarbejde inspirerer mig i forhold til nogle af de strategiske udfordringer, jeg ellers er optaget af, og jeg rådgiver naturligvis kun ledere og virksomheder, hvor der ikke er modstridende interesser med de virksomheder, hvor jeg arbejder i bestyrelsen.