Kirk Kapital

Jeg er medlem af bestyrelsen i Kirk Kapital.

Kirk Kapital A/S blev etableret i 2007 og er Kirk Johansen-familiens holding- og investeringsselskab.

Kirk Kapital fokuserer på forretningsområderne ‘strategiske investeringer’ og ‘finansielle investeringer’ med supportfunktioner, der støtter forretningsområderne, ejerfamilierne og en tilknyttet fond.

Bestyrelser

Grundfos
Adapteo
Poul Due Jensen’s Fond
Kirk Kapital

Du kan læse mere på Kirk Kapitals hjemmeside