Poul Due Jensen’s Fond

Jeg er medlem af bestyrelsen i Poul Due Jensen’s Fond.

Fonden blev etableret i 1975 af Poul Due Jensen.

Det overordnede formål for Poul Due Jensen’s Fond er at sikre og understøtte en sund økonomisk vækst og udvikling af Grundfos-koncernen. Dette sker ved at udvikle og ekspandere Grundfos-koncernen på et sundt økonomisk grundlag og ved sikre, at den bevares som en uafhængig virksomhed.

Fonden ejer 87,6 % af aktierne i Grundfos Holding A/S, og som hovedaktionær i Grundfos er det fondens opgave at bygge videre på det fundament som Poul Due Jensen skabte, da han i  grundlagde fonden.

Bestyrelser

Grundfos
Adapteo
Poul Due Jensen’s Fond
Kirk Kapital