Cleantech

I dag er vores samfundsøkonomi i høj grad bundet op til olie, gas og kul. Det er som bekendt dels knappe ressourcer, dels ressourcer, der frigiver CO2 og andre giftstoffer, når de brændes af.  Det er en kendt sag, at det skaber problemer som fx kritiske klimaforandringer og smog i storbyer.

Vi har derfor behov for at ændre vores energiforsyning fra fossile brændstoffer til mere vedvarende energiformer. Og denne transformation er en kæmpe global udfordring.

Jeg tror, et vigtigt element i dette scenarie er overgange fra benzin- og dieselkøretøjer til eldrevne køretøjer. Og derfor er jeg glad for at kunne hjælpe en række opstartsvirksomheder inden for cleantech.

Samfundsengagement

DI Produktivitetspanel
Hjerteforeningen
GirlTalk
Cleantech