DI Produktivitetspanel

Jeg er medlem af produktivitetspanelet ‘Danmark op i gear’, som er nedsat af DI og er erhvervslivets pendant til regeringens produktivitetskommission.

Formålet med produktivitetspanelet er at indsamle og udvikle politiske anbefalinger, som kan løfte produktiviteten i Danmark.

I produktivitetspanelets arbejde fokuserer jeg blandt andet på, at vi forbedrer virksomheders muligheder for at fastholde produktionsarbejdspladser i Danmark, at vi sikrer et bedre samspil mellem privat og offentligt finansieret forskning, at vi skaber mere værdi i hele spektret af uddannelsestilbud til børn og unge, og at vi sikrer øget integration og anvendelse af den nyeste teknologi.

Formålet med produktivitetspanelet:

  • At skabe øget synlighed omkring erhvervslivets reelle produktivitetsudfordringer.
  • Aktivt at anvende virksomhedernes erfaringer og udfordringer på produktivitetsområdet i analyser og anbefalinger.
  • I særlig grad at fokusere på investeringsbidraget samt totalfaktorproduktiviteten, der både er det mest virksomhedsnære og ”gådefulde” element i produktivitetsudfordringen.
  • Lave analyser vedrørende særlige problemstillinger i erhvervslivet – eksempelvis på udvalgte branche- eller klyngeområder.

Samfundsengagement

DI Produktivitetspanel
Hjerteforeningen
GirlTalk
Cleantech