Blot dine svagheder

Selvindsigt og selverkendelse er vigtigt for at være en god leder. Når du er bevidst om og tør fortælle andre om dine svagheder, kan du afværge dine omgivelsers fejlfortolkning af din adfærd. For når du som leder er eksplicit om dine sårbarheder, så ved dine medarbejdere, at din tavshed ikke bunder i  utilfredshed eller manglende anerkendelse. Og medarbejdernes energi og kræfter vil blive brugt på accept frem for udmattende og værdiløse spekulationer og fortolkninger. Samtidig giver selvindsigten og erkendelsen af ens personlige styrker og svagheder vished om, de indsatsområder, man skal prioritere for at dygtiggøre sig.

I denne artikel på lederweb.dk kan du læse mere om min tilgang til lederes arbejde med at opbygge selvindsigt. Jeg præsenterer og uddyber den konkrete brug af nogle værktøjer fra min bog Personlig vækst. Du kan læse artiklen her.

Ingen kommentarer

Skriv en kommentar