Interview med Jens Moberg

“Det centrale er at du – som leder – har fokus på at hjælpe dine medarbejdere til at skabe en ønsket forandring. Det kræver som sagt, at dit fokus er på dem. Ikke på dig selv. Det er for mig det helt centrale i ydmyghed. Evnen til at tænke mindre på sig selv og dermed skabe rum til at tænke mere på andre. Denne forståelse for andres behov giver dig mulighed for at drage omsorg og hjælpe med at skabe den ønskede forandring.”

Dette uddrag er fra et interview, som Karsten Mellon har gennemført og skrevet.

Interviewet er med i Karsten Mellons kommende bog Ydmyghed i ledelse. Ydmyg fremfor selvtilstrækkelig, der udgives på Hans Reitzels Forlag.

Læs interviewet

Ingen kommentarer

Skriv en kommentar