Herlufsholm

Jeg er forstander og bestyrelsesformand for Herlufsholm Skole og Gods.

Herlufsholm blev grundlagt i 1565 af Herluf Trolle og hans hustru Birgitte Gøye, der ønskede en skole for egnede og motiverede unge mennesker.

Skolen er i dag Danmarks største kostskole og tilbyder foruden enhedsskolen fra 6. klasse til 3.g også en international grundskole og den internationale studentereksamen IB. Skolen har ca. 625 elever, hvoraf de 275 er kostelever.

Herlufsholms uddannelser står stærkt på et historisk, humanistisk fundament, som afspejles i skolens værdier og traditioner. Og det er Herlufsholm Skoles vision at være en ‘dansk skole i verdensklasse’.

Du kan læse mere på Herlufsholms hjemmeside